Blog

Oosterse salon tovershow

Deze show is zowel voor kinderen als volwassenen. Hier tovert tovenaar Jafir vooral op kleinere familifeesten en evenementen. Dit is het ideale magische spektakel voor kleine groepen met een zittend publiek. Deze tovershow kan vertoond worden in uw living of garage, op café of in kleine feestzalen. Hier worden ook grotere tovenarijen vertoond dan bij tafeltoveren. Bij Oosters salon toveren is de afstand tussen het publiek en de goochelaar groter dan bij tafeltoveren maar toch is het publiek hier steeds betrokken bij de magie die Jafir vertoont.