Bandcoaching

Iedere band heeft zo haar eigen sterke punten maar ook werkpunten. Om als band te groeien en er het beste uit te halen, bestaat er geen standaardpakket dat voor iedereen hetzelfde is. In de studio van Amusica gaan we liefst altijd per band kijken welke docent(en) of welke middelen er nodig zijn om jullie te helpen bij het halen van jullie zelf gestelde doelen. Daarvoor gaan we eerst samenzitten om een plan op te maken voor we verder gaan.

Op deze manier willen we graag dat talentvolle muzikanten de kans krijgen om te groeien en de muziek die ze maken aan de wereld te laten horen.  Samen muziek maken is niet altiijd even eenvoudig, omdat je rekening moet houden met de anderen in de band en ervoor moet zorgen dat iedereen een plaats heeft en zowel  muzikaal als persoonlijk tot zijn recht komt. Hier helpen wij je graag bij en we begeleiden je om het juiste traject te volgen en zullen je ondersteunen op alle relevante vlakken om ervoor te zorgen dat elke muzikant in je band zowel op muzikaal als op performance vlak omhoog getild wordt!!