Wie zijn we

Wie zijn we 01

Wie zijn we

Amusica vzw is een creatieve organisatie die iedereen wil bereiken van 10 tot 99 jaar die een passie heeft voor persoonlijke ontwikkeling, muziek, theater, dans, woord, lifestyle, expressie, schilder en andere kunstvormen en waar men op al deze gebieden kan experimenteren,en zichzelf leert te ontplooien. Dit doen we door het organiseren van een grote diversiteit aan cursussen, workshops en individuele coaching. In onze organisatie bieden wij mensen de kans aan om hun voorkeuren te ontdekken op vlak van creativiteit en persoonlijke groei en krijgen ze de kans hun persoonlijk verhaal te vertellen en hun talenten en hun persoonlijkheid te ontplooien. De energie ontstaat altijd vanuit de eigen belevingswereld, fantasie en verbeelding van de deelnemers. Onze docenten, begeleiders en coaches helpen hen om wat er in hen omgaat te verduidelijken, te vertalen en gestalte te geven zodat het vorm krijgt naar concrete waarneembare gegevens in de vorm van persoonlijke groei , een muzieknummer, theaterstuk, danschoreo , video,…
Het is niet zo dat onze deelnemers enkel maar iets uitvoeren of een techniekje aanleren. Op deze manier zijn ze in staat om zichzelf op persoonlijk vlak te ontplooien en/of ontwerpen ze zelf hun eigen artistieke creatie.