Blog

Het verschil tussen Aardstralen en Wateraders

Aardstralen, wateraders en geopathische straling worden vaak door elkaar geklutst en met mekaar verward.

Om alles nog extra ingewikkeld te maken koppelt men er vaak nog een dikke kwak Volksgeloof, Duistere krachten, en een hoop Irrelevantie uit andere spirituele hoeken aan toe.
Wanneer je alle boeken, alle lectuur rond wichelen, wateraders, naast mekaar legt zal je merken dat elke auteur er iets anders aan vast breit, vele boeken zijn ook rond de eeuwwisseling geschreven in een tijdsvak dat nog bol stond van het bijgeloof en gedomineerd werd door de katholieke kerk die de wereld rondom zich enkel kon verklaren via god of de duivel.

MAAR 1 PUNT HEBBEN ALLE BOEKEN GEMEEN
 ZE ERKENNEN HET BESTAAN VAN WATERADERS EN DE RELATIE HIERVAN TOT ZIEKMAKENDE PROCESSEN.

Wateraders hebben aldus niets met negativiteit, entiteiten, duistere krachten te maken.

zoals ik eerder al schreef zijn wateraders een fysiek bestaand onderdeel van onze planeet : die specifieke aard- en Cosmos gebonden processen in stand houden.

Er komen hier geen geesten, geen goed of slecht, geen duivel of engel aan te pas.

Het enige nadeel voor ons als mens is dat ze na lange duur schadelijk uitpakken voor onze gezondheid op fysiek en psychisch vlak.

Accepteer deze realiteit en stop aub met het verder koppelen van allerlei vaag bijgeloof aan iets dat louter onderdeel van de natuur is.?

Wateraders zijn er gewoon zoals er gras is, zoals er vogels zijn, zoals er bomen zijn, zoals wij zijn…. als onderdeel van de natuur en de schepping waarvan wij deel uitmaken.

Net zoals de andere dingen hebben zij functies in de natuur en bepaalde eigenschappen.

Een waterader bevindt zich ONDERGRONDS in een rasternet over de ganse planeet.

De energie straal verticaal omhoog uit en diagonaal onder een hoek van +- 45°

De breedte van een waterader varieert tussen de 80 cm en de 1,m 20

Een waterader kan ondergronds ingebed zijn door leemlagen of gesteente waardoor de uitstralingshoek kan afwijken van het normale rechte patroon.

Om zeker te zijn geldt er maar 1 regel. 

METEN = WETEN

Aardstralen omvatten energielijnen die vanuit de COSMOS op het aardeoppervlak geprojecteerd worden.

Ze komen eveneens voor in allerlei rasterpatronen, in verschillende maten en intensiviteiten.

Er bestaan heel wat verschillende soorten aardstralen: maar ik ga deze niet in detail benoemen om nog meer verwarring en onrust te voorkomen.

Mijn domein beperkt zich ENKEL tot de gezondheids schadende wateraders.

Naar verluidt (theorie) van anderen versterkt de aanwezigheid van wateraders het effect van de andere aardstralen.

In mijn ogen is het dan simpel: 

We mijden simpelweg het verblijf boven de waterader

Of blokken de energiestraling hiervan af op de plekken waar je het meest verblijft.

Naast de Wateraders en de Aardstralen bestaat er natuurlijk ook fysieke geopathische straling van energiebronnen ondergronds of bovengronds.

Bijvoorbeeld ondergrondse rivieren, beekjes, meren, olievelden,.

Of bovengrondse straling van stookolietonnen, waterleidingen, elektriciteitsleidingen, etc etc.

Elektrosmog is een term voor algemene straling die overal rondom ons aanwezig is, afkomstig van GSM masten, infrarood bedieningen, GSM’s, wekkerradio’s, PC etc etc etc.

ook deze straling heeft een diepe impact op onze algemene gezondheid maar de exacte bronnen hiervan zijn vaak moeilijk uit te schakelen tenzij we in de woestijn zonder gsm willen leven.

Een waterader is perfect lokaliseerbaar en vermijdbaar: aldus ligt mijn enige focus in dit prachtige staaltje direct healingwerk hierop.