Blog

Wat zijn wateraders?

Wateraders zijn simpelweg onderaardse waterkanalen… een beetje vergelijkbaar met de bloedvaten in ons lichaam;

Het zijn min of meer de aderen van onze planeet in het element AARDE.

Er bestaan in de spirituele lectuur nog heel wat meer energetische krachtlijnen.

Benkerlijnen, Hartmannlijnen, Currylijnen, Leylijnen etc etc

Maar ik volg de lijn van mijn mentor hierin zoals ik deze uitgebreid geleerd heb en beperk mij ook enkel tot de meest schadelijke: WATERADERS

De andere energetische lijnen versterken enkel maar in combinatie met bovenstaande.

Deze onderaards stromen bevatten sterke energetische eigenschappen en resoneren in directe relatie met al onze lichaamscellen.

Afhankelijk van de ondergrond of obstakels zoals rotsformaties of kleilagen,… Kan hun uitstralingsrichting variëren.

In normale omstandigheden straalt de energie van een waterader rechtomhoog en diagonaal.

Wat maakt dat je 1 sterke hoofd energielijn krijgt en 2 sterke kleinere met een bijzondere destructieve eigenschappen op mens, plant, materie en menig dier die zich hierbovenop gevestigd heeft

Stromend water in bepaalde richting dat tegenover ander stromend water wordt geplaatst geeft een magnetisch spanningsveld.

Aangezien ons bloed uit vele metalen bestaat reageren onze lichaamscellen bijzonder gevoelig op deze electrische spanningsvelden in de ondergrond.

Alle energieën worden bovendien nog eens extra versterkt in combinatie met bepaalde natuurfenomenen zoals bijvoorbeeld volle maan, en de getijden.

Lang verblijven boven deze wateraders bijvoorbeeld elke dag 8 uur tijdens onze slaap is bijzonder schadelijk voor onze gezondheid op mentaal & fysiek vlak.

De energie van wateraders fokt op: de electrische impulsen stimuleren voortdurend de sinusknoop in je hart.

Je zenuwcellen en andere lichaamsprocessen (bijv. hormonenstofwisseling, hersenactiviteit,….) gaan in principe voortdurend gedwongen in overdrive… dit sloopt ons op langere termijn

Deze verzorgt de electrische prikkelgeleiding van je hartspier en zenuwbanen in je lichaam.

Dat maakt dat je hartslag verhoogt, je bloeddruk verhoogt, je hersenen voortdurende aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen blijven krijgen.

In deze omstandigheden wordt een gezonde nachtrust onmogelijk.

Slaaphygiëne is een zeer belangrijk onderdeel van ons psychisch en fysiek presteren.

Verstoorde nachtrust en vooral langdurige verstoorde nachtrust (afhankelijk van intensiteit) veroorzaakt een waslijst aan fysieke en psychische klachten.

Ze kunnen letterlijk een multipathologie ontketenen, chronische aandoeningen en zelfs overlijden tot gevolg hebben.

Eens enkele nachtjes slecht of weinig slapen is op zich niet zo een dramatisch probleem…. bijvoorbeeld door piekeren, stress bij bepaalde life events.

Maar het voortdurende gebrek aan voldoende en kwalitatieve slaap zorgt op langere termijn voor een neerwaartse spiraal waartegen geen enkele behandeling nog uitkomst of verbetering biedt.

Om verdere heling of verbetering toe te laten moeten we met hoogste prioriteit onmiddellijk van onze ziekmakende bron af.

We dienen deze zoveel mogelijk te vermijden s nachts wanneer ons lichaam van nature in rusttoestand dient te zijn.

Onze voorouders wisten dit maar al te goed en deden sinds de prehistorie hun aller uiterste best om wateraders te mijden tijdens de nacht, maar te benutten tijdens de dag.